Visits

Lietuva - Lithuania

Lithuania - Lietuva
Klaipėdos Tauralaukio progimnazijaMokykloje teikiamas:
ikimokyklinis ugdymas (3-6m.)
priešmokyklinis ugdymas (6-7m.)
pradinis ugdymas (1-4 kl.)
pagrindinis ugdymas pagal programos pirmąją dalį (5-8 kl.)Mokyklos darbuotojai Tauralaukio progimnazijos istorija yra glaudžiai susijusi su Tauralaukiu, jo žmonėmis. Mokykla yra įsikūrusi labai gražioje vietovėje. Anksčiau čia buvo Tauralaukio kaimas, kurį juosė Danės upė. Tauralaukio dvare įvyko garsusis Prūsijos karaliaus Frydricho Vilhelmo III susitikimas su Rusijos imperatoriumi Aleksandru I. Dvaro parko takeliais mėgdavo vaikščioti karalienė Luizė. Daug padavimų galėtų papasakoti ir Tauralaukio akmuo, vadinamas Velnio akmeniu.
Mūsų mokyklos istorija prasidėjo 1933 metais. Tai - viena seniausių iki šiol Klaipėdoje veikiančių mokyklų. Ją dvarininko suteiktose patalpose įsteigė mokytoja K. Jūrevičiūtė-Klimavičienė. Pokario metais mokyklai vadovavo A. Butkutė. Daugelis mokyklos renginių, švenčių vykdavo Tauralaukio dvaro patalpose. Tada tai buvo kul tūros namai. Tik 1968 m. buvo pastatyta nauja pradinė mokykla. Prie mokyklos vairo stovėjo mokytojos A. Kazlauskienė-Rudžionienė, O. Muraškienė. 1994-1995 metais Tauralaukio bendruomenės pastangomis įkurta pagrindinė mokykla, kuriai pradeda vadovauti direktorė O. Šalkauskienė. Nuo 2011 m. mokykla tapo Klaipėdos Tauralaukio progimnazija.
Mūsų mokykla nedidelė, bet jauki. Šiandien į ją savo vaikus, anūkus atveda tėvai, seneliai, kurie prieš daugelį metų patys mokėsi šioje mokykloje. Čia vieni kitus gerai pažįsta, vadina vardais ir jaučiasi tikrais šeimininkais. Mokykla atveria duris ir garbaus amžiaus Tauralaukio gyventojams, kviesdama juos kiekvieną mėnesį į susibūrimus. Senjorų patirtis, žinios, energija bus puikus pavyzdys jaunajai kartai.


ERASMUS PLUS 2017- 2019 "NEW S: New Skills New Schools" - Common Standards and Skills in Education

Mūsų progimnazija prisijungė prie Europos Komisijos Erasmus + programos (KA2) Strateginės partnerystės projekto  "NEW S: New Skills New Schools" - Common Standards and Skills in Education.
Projekte dalyvauja partneriai iš 7 šalių: Italijos, Graikijos, Ispanijos, Lenkijos, Rumunijos, Suomijos, Lietuvos. Koordinatoriai Italijos L.Da Vinči G.Rodari mokykla iš Latinos miesto.
  2017-08-29 vykusio posėdžio metu mokykloje buvo paminėta, kad laimėtas ERASMUS +  programos (KA2) Strateginės partnerystės projektas  "NEW S: New Skills New Schools" - Common Standards and Skills in Education. Buvo pristatyta projekto tema ir šalys dalyvaujančios projekte.  Sudarėme darbo grupę, kuri dirbs vykdydama projektą. Darbo grupę sudaro direktorė Ona Šalkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Menclerienė, Ingrida Lekstutienė anglų kalbos vyr. mokytoja, Daiva Buknienė anglų kalbos vyr. mokytoja, Lina Stasiulienė pradinių klasių mokytoja metodininkė, Alma Maskolaitienė matematikos, informacinių technologijų mokytoja metodininkė.
Pirmasis  Erasmus + projekto partnerių susitikimas Italijoje

Spalio 15- 20 d.

Spalio  15-20  dienomis Latina mieste Italijoje  vyko pirmasis Erasmus+ mokyklų strateginės partnerystės  projekto „ NEWS: New Skills New Schools” partnerių susitikimas. Jame dalyvavo anglų kalbos mokytojos Ingrida Lekstutienė ir Daiva Buknienė.
Susitikimo  metu buvo planuojama dviejų metų veikla, aptarti siektini rezultatai. Viešėdamos Italijoje turėjome galimybę iš arčiau susipažinti su Italijos švietimo sistema, pamatėme  Benito Mussolini 1932 m. birželio 30 d. įkurtą Latina miestą,  aplankėme Romą, kartu su partneriais buvome pakviesti į dalykinį susitikimą su Latina miesto meru ir Romos miesto meru. Lankėmės  Italijos Švietimo ministerijoje, kur  susitikome su švietimo atstovais.
Dalyvavimas siusitikime  suteikė daug progų pažinti kitas kultūras ir praplėsti akiratį. Bendraudami su kolegomis iš šešių Europos šalių sužinojome, su kokiomis švietimo problemomis jos susiduria, atradome daug bendrų dalykų. Džiaugiamės, kad galėjome pasidalinti patirtimi, kaip kurti mokyklą, kurioje gera būti visiems kartu.
2017 11-10
Tauralaukio progimnazijos 
"Boružiukų" grupės vaikai
su auklėtoja Jolanta Šiliene gamino Kalėdinius atvirukus,
kurie bus išsiųsti projekto partneriams5 klasės mokiniai kartu su mokytoja Ingrida Lekstutiene užrašo Kalėdinius palinkėjimus ant atvirukų, kuriuos pagamino "Boružiukų" grupės vaikai 


Kalėdinius atvirukus pagamino ir užrašė palinkėjimus 6 klasės mokiniai 2b klasės mokiniai kartu su mokytoja Raimonda Zaiciene atliko eksperimentą susijusį su vandeniu

Gegužės mėnesį  mokiniai atliko bandymą su žydinčiais krūmais. Mokinių tikslas buvo sužinoti, ar įvairiomis medžiagomis nuspalvintas vanduo turi įtakos krūmų žiedų spalvai. Mokiniai susiskirstė į tris grupes ir kiekviena grupė gavo skirtingų krūmų šakelių. Šakeles vaikai merkė į tris stiklainius su paprastu vandeniu, rašalu nuspalvintu vandeniu ir kalio permanganatu nuspalvintu vandeniu. Mokytoja užrašė mokinių spėjimus, kokios spalvos žiedai pražys. Po trijų savaičių buvo aptarti rezultatai.
 

Trečios klasės mokiniai su mokytoja Lina Stasiuliene atliko eksperimentus ir kalbėjo apie vandenį

Trečiokams buvo pasakojama, koks vanduo stebukladarys: jis gali virsti debesiu, lietumi, rasa, rūku, sniegu, ledu, kruša. Aiškinomės, koks vanduo stiprus: jis gali sugriauti tvirčiausias uolas, paversdamas jas smėliu. Vaikai susipažino su vandens būkle žiemą, suvokė svarbias ekologines problemas, susijusias su vandens tarša, jo tausojimo ir švarinimo būtinybe. Vandeniu galima keliauti, vandens reikia ir malūnams, malantiems miltus, jis suka elektrinių turbinas, tiekiančias mums elektrą, todėl namuose šviečia lemputės, galime klausytis radijo, žiūrėti televizorių. Vanduo būtinas ir kilus gaisrui.
1 eksperimentas „Vanduo sudarytas iš dalelių“
Reikės : vandens, kokteilių šiaudelio, paruošto lapo.
Vanduo sudarytas iš dalelių. Jis nėra vientisa masė. Vaikai ant apruošto lapo užlašinus kelis lašus vandens jį pūtė nuo Starto iki Finišo. Pūsdami padarė išvadą, kad vandens dalelės turi sąvybę jungtis ir dalintis. Kiekvieną lašelį net patį mažiausią galime suskaidyti dar mažesnes daleles.
2 eksperimentas „Vandens skonis“
Reikės: poros stiklinių su vandeniu.
Penki vaikai išeina už durų. Likę klasėje vaikai susitaria sakyti, kad vienoje stiklinėje yra saldus vanduo, o kitoje beskonis. Pakvietus, išėjusius vaikus,  keletas klasėje likusių vaikų ragauja vandenį  ir sako, kad vienoje stiklinėje jis saldus kitoje beskonis.
Mūsų klasėje buvo tokių, kurie  patvirtino, kad vienoje stiklinėje vanduo saldus. Pabandykite ar Jūsų vaikai nepasiduos aplinkinių įtakai.
3 eksperimentas
Reikės: stiklinės su vandeniu ir stiklinės su indų plovimo skysčiu, rašalo kapsulės.

Prieš pradedant bandymą vaikų klausiama kuris skystis nusidažys greičiau. Įlašinus į abu rašalo iš kapsulės matome kad vanduo nusidažė greičiau. Išklausomos vaikų išvados, kodėl taip atsitiko. Bandymuose, tyrimuose atsispindėjo  vandens išdaigos, spalvų įvairovė, nuotaika, kalba.

 

 

LOGO būrelio mokiniai su mokytoja Alma Maskolaitiene kūrė LOGO apie vandenį 

 
 

4B klasės mokiniai su mokytoja Vilma Indrišiūniene pagamino žuvytes iš popieriaus
Eksperimentai su vandeniu fizikos pamokoje su mokytoja Alma Maskolaiyiene

8-osios klasės mokiniai į vandenį nardina netaisyklingosios formos kūną ir pagal pakilusį vandens lygį apskaičiuoja panardinto kūno tūrį.

Gauti Kalėdiniai atvirukai iš visų 6 šalių: Italijos, Ispanijos, Graikijos, Suomijos, Lenkijos ir Rumunijos
(priešmokyklinėje grupėje)


Ikimokyklinio ugdymo grupėje


Penktos klasės mokiniaiAntros b klasės mokiniai
Penktos klasės mokinys sako Kalėdinį palinkėjimą italų kalba


Antrasis  ERASMUS+ K2 projekto partnerių susitikimas Rumunijoje

Š.m. sausio 14-20 dienomis projekto ERASMUS+ K2  antrasis partnerių susitikimas įvyko Rumunijoje Kluža-Napoka mieste, kuriame dalyvavo Tauralaukio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Menclerienė, projekto koordinatorė mokykloje anglų kalbos mokytoja Ingrida Lekstutienė, matematikos mokytoja Alma Maskolaitienė ir pradinių klasių mokytoja Lina Stasiulienė.
Susitikimo metu kartu su projekto partneriais iš Italijos, Ispanijos, Suomijos, Graikijos, Lenkijos lankėmės „Romulus Ladea“ meno mokykloje. Turėjome galimybę pabendrauti su kitų šalių mokytojais, dalyvauti pamokose ir kūrybinėse, praktinėse dirbtuvėse. Po užsiėmimų buvo lankytąsi garsiose Kluža-Napoka, Alba-lulia miestų istorinėse vietose, kur sužinojome  apie Rumunijos istoriją, kultūrą, bei tradicijas.

Trečiasis parterių susitikimas vyks š. m. balandžio mėn. Lietuvoje. Į penkias dienas truksiančius mokymus Tauralaukio progimnazijoje susirinks visų šalių-partnerių iš Italijos, Ispanijos, Suomijos, Graikijos, Rumunijos, Lenkijos mokytojų ir dviejų mokinių iš Suomijos komandos. Svečiai mokykloje lankysis pamokose, dalyvaus organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje, lankysis Lietuvos istorinėse vietose, susipažins su Lietuvos istorija, tradicijomis ir papročiais. 


2018-03-02 projektas pristatytas tarptautinėje projektų mugėje Klaipėdos Gedminų progimnazijoje


Erasmus+ tarptautinio projekto komanda pristatė projektą tarptautinėje projektų mugėje. Buvo pasakojama apie projekto išsikeltą tikslą, uždavinius, siektinus rezultatus, projekto poveikį mokiniams, mokytojams, vietos bendruomenei.
Trečiasis Erasmus+ K2 projekto “NEWS: New Skills New Schools” Common Standarts and Skills in Education,partnerių susitikimas Lietuvoje

2018 balandžio 16-20 dienomis Tauralaukio progimnazijoje vyko trečiasis Erasmus+ programos remiamo projekto “NEWS: New Skills New Schools” Common Standarts and Skills in Education partnerių susitikimas. Projekto  svečiai  iš Italijos, Ispanijos, Graikijos, Suomijos, Lenkijos ir Rumunijos buvo sutikti  Tauralaukio progimnazijos direktorės Onos Šalkauskienės pasveikinimu,  mokinių atliekamomis lietuviškomis dainomis ir šokiais. Svečiai stebėjo atviras pamokėles priešmokyklinio ugdymo grupėje, pradinėse klasėse lietuvių ir matematikos pamokas, vyresnėse klasėse lietuvių kalbos, anglų kalbos, matematikos, informacinių technologijų pamokas.
Progimnazijoje vyko tarptautinė konferencija “Innovative teaching methods and teachers role using the CLIL method”. Konferencijoje dalyvavo lektoriai iš Vilniaus, Klaipėdos, Klaipėdos LCC tarptautinio Universiteto. Pranešimus skaitė lektorės iš Italijos.. Konferencijos metu buvo akcentuojama inovatyvių mokymo metodų reikšmė ugdymui.
Projekto dalyviams buvo suteikta galimybė pažinti Lietuvą - aplankyti Kuršių Neriją, Trakus ir Vilnių. Tauralaukio progimnazijos mokiniai turėjo puikią progą pritaikyti savo anglų kalbos žinias  pabūti gidais ir svečiams pristatyti Klaipėdos senamiestį.


Ketvirtasis  ERASMUS+ K2 projekto partnerių susitikimas Lenkijoje

Rugsėjo 19-21 dienomis, projekto ERASMUS+ K2 partnerių susitikimas įvyko Lenkijoje, netoli Dzieziniovo miesto.  Susitikime dalyvavo, Tauralaukio progimnazijos projekto koordinatorė mokykloje, anglų kalbos mokytoja Ingrida Lekstutienė ir etikos mokytoja Inga Kulikauskė. Susitikimo metu, kartu su projekto partneriais iš Italijos, Ispanijos, Suomijos, Graikijos, Rumunijos lankėmės Podstawowa im. Adama Mickiewiczamokykloje Jaźwinos miestelyje. Turėjome galimybę pabendrauti su mokytojais, mokiniais, dalyvauti pamokose, užduoti mums aktualius klausimus. Dalyvavome istorijos pamokoje Vroclave.  Walim miestelyje stebėjome netradicinę pamoką.  Po jos dalyvavome praktiniuose užsiėmimuose, Aptarę darbus ir planus atsisveikinome iki artimiausio susitikimo Ispanijoje. Penktasis Erasmus+ K2 projekto “NEWS:New Skills New Schools” Common Standarts and Skills in Education,partnerių susitikimas Madrido mieste, Ispanijoje

Lapkričio 10-17 dienomis įvyko penktasis Erasmus+ projekto partnerių susitikimas Ispanijoje, Madrido mieste. Projekto mokymuose kartu su partneriais iš Ispanijos, Italijos, Lenkijos, Graikijos, Rumunijos, Suomijos dalyvavavo Tauralaukio progimnazijos direktorė Ona Šalkauskienė, anglų kalbos mokytoja Ingrida Lekstutienė, pradinių klasių mokytoja Raimonda Zaicienė.  

Ispanai paruošė intensyvią ir įdomią susitikimo programą. Vizito metu dalyvavome kūrybinėse dirbtuvėse, pamokose, stebėjome mokinių kūrybinių darbų apie žinomus Ispanijos dailininkus pristatytmą, aptarėme pagrindinius dvejų metų veiklos etapus, suderinome būsimų susitikimų datas, aplankėme Madrido įžymiausias vietas. Pabuvojome "Auksiniame meno trikampyje", kurį sudaro trys žymūs muziejai. Garsiausiais jų – Prado muziejus, kuriame išvydome ispanų baroko tapytojo Diego Velaskeso "Freilinas" - vieną žymiausių paveikslų Europos dailės istorijoje, Fransisko Gojos bei kitų tapytojų darbus. Kiti du muziejai - Thyssen-Bornemisza ir Reina SofiaPastarajame  žvilgtelėjome  į paties Pablo Picasso darbus. Matėme karališkuosius rūmus, pabuvojome Plaza Mayor vienoje didžiausių ir svarbiausių aikščių Ispanijos sostinėje, lankėmės Retiro parke ir Puerta del Sol - vienoje geriausiai žinomų ir judriausių vietų Madride. Pusmėnulio formos aikštėje.


Kalėdinių atvirukų gaminima
Lapkričio ir gruodžio mėnesiais 1-8 klasių mokiniai kūrė Kalėdinių sveikinimų atvirukus, skirtus šalims partnerėms. Projektas pristatytas Tauragės Šaltinio progimnazijoje vykusioje  respublikinėje konferencijoje „Erasmus+ projektai: pozityvios patirties sklaida
 2019 m. sausio 17d. penktos klasės mokiniai Rūta Zaicaitė, Julius Antonovičius kartu su anglų k. mokytojomis Ingrida Lekstutiene ir Daiva Bukniene lankėsi Tauragėje, kur dalyvavo respublikinėje konferencijoje „Erasmus+ projektai: pozityvios patirties sklaida.  Konferencijoje dalyvavo gausus būrys dalyvių 84 mokiniai ir  mokytojai iš 22 Lietuvos mokyklų. Renginio metu mūsų progimnazijos mokiniai pristatė Tauralaukio progimnazijoje vykdomą  Erasmus+ tarptautinį projektą:  “NewS–New Skills New Schools–Common Standarts and Skills in Education” (“Naujienos – Nauji  įgūdžiai, naujos mokyklos - bendri standartai ir įgūdžiai švietime“)2019 m. sausio 24 d. mokykloje vyko projektų pristatymo diena „Tyrinėk ir dalinkis“. Vyresniųjų klasių mokiniai pristatė savo tiriamuosius darbus, atliktus bandymus, vykdomus projektus. Mokiniai pristatė mokykloje vykdomą  Erasmus+ tarptautinį projektą  “NewS–New Skills New Schools–Common Standarts and Skills in Education” (“Naujienos – Nauji  įgūdžiai, naujos mokyklos - bendri standartai ir įgūdžiai švietime“).


netradicine-ugdymo-diena-048 netradicine-ugdymo-diena-017 

Šeštasis Erasmus+ K2 projekto “NEWS:New Skills New Schools” Common Standarts and Skills in Education,partnerių susitikimas Oulu mieste, Suomijoje

Kovo 31 d. –  balandžio 6 dienomis Haapajarvio miestelyje, Suomijoje  vyko šeštasis Erasmus+ mokyklų mainų strateginės partnerystės   projekto “NewS–New Skills New Schools–Common Standarts and Skills in Education” mobilumo vizitas. Mokymo, mokymosi veiklose dalyvavo progimnazijos direktorė O.Šalkauskienė, anglų k. mokytoja I. Lekstutienė, spec. pedagogė, logopedė S. Jakubėnienė ir pradinių klasių mokytoja J. Intienė. Pedagogės susipažino su Suomijos švietimo sistema, dalyvavo mokymuose, lavino loginį mąstymą bei bendradarbiavimo įgūdžius, stebėjo pamokas, susipažino su Haapajarvio miesteliu ir Helsinkiu.

20190403_100024 20190404_111121 20190403_091627 20190402_143554 20190402_094136

20190402_114853 20190402_142217 20190401_094244 20190402_094511

Baigiamasis partnerių susitikimas Malia mieste, Kretoje


Gegužės 14–18 dienomis projekto koordinatorė progimnazijoje Ingrida Lekstutienė ir etikos mokytoja Inga Kulikauskė vyko į tarptautinio Erasmus+ projekto “NewS–New Skills New Schools–Common Standarts and Skills in Education”  partnerių susitikimą Malia mieste, Kretoje. Projekto partnerių susitikimą tradiciniais šokiais ir dainomis pradėjo Malia mokyklos mokinių grupė. Projekto koordinatorė Kretoje Marija partneriams pristatė mokyklą, Graikijos švietimo sistemą. Stebėjome įvairių dalykų pamokas.
Šis partnerių susitikimas buvo paskutinis, aptarėme dvejus metus trukusį projektą, įgyvendintas veiklas, pasidžiaugėme sėkmėmis. Aptarėme tolimesnio bendradarbiavimo galimybes.
Visiems buvo įteikti sertifikatai už dvejus metus trukusią partnerystę.
Erasmus+ projekte “ NewS–New Skills New Schools–Common Standarts and Skills in Education”, kuriame dalyvavo Lietuvos, Italijos, Ispanijos, Rumunijos, Graikijos, Suomijos ir Lenkijos mokyklos. Projektas vyks iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.
20190516_101951 20190516_083731 20190516_083455 20190516_083231 20190516_083113 20190516_193440


No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.